Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE AL LICEULUI TEORETIC BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

Regulamentul CDI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

LICEUL TEORETIC BREZOI
„CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE"

Str. Panduri, nr. 27 Tel/fax (0)250.77.82.31
E-mail: ltb_cdi@yahoo.com
Nr.1303-8 din 01 septembrie 2011
APROB,
DIRECTORREGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
„CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE" (C.D.I.)
ANUL ŞCOLAR 2011-2012

1. ACCESUL ÎN C.D.I.

1.1 „Centrul de Documentare şi Informare" (C.D.I.) al Liceului Teoretic Brezoi, judeţul Vâlcea funcţionează după următorul program:
LUNI : 11:00 -19:00
MARŢI, MIERCURI şi VINERI : 08:00 - 16:00
JOI : 10:00 - 18:00
Situaţiile excepţionale în care C.D.I. este închis vor fi semnalate pe panourile de informare ale acestuia.
Nu este permis accesul în C.D.I. în absenţa documentaristului!
Un planning de ocupare a spaţiilor pe clase/grupe de elevi poate fi consultat la panoul de informare de la intrarea în C.D.I., precum şi la cel din sala profesorală.


PLANIFICAREA
activităţilor didactice desfăşurate în C.D.I. se realizează cu
MINIM 24 DE ORE
înainte de desfăşurarea lor propriu-zisă !


Acest lucru se realizează anunţând documentaristul şi completând planning-ul din sala profesorală.

1.2. „Centrul de Documentare şi Informare" (C.D.I.) este deschis tuturor categoriilor de public.
Au drept de împrumut şi prioritate în utilizarea spaţiului şi a resurselor C.D.I. elevii şi angajaţii Liceului Teoretic Brezoi.

2. COMPORTAMENTUL ÎN C.D.I.
Intrarea în C.D.I. se face în linişte, fără bagaje. Acestea vor fi depuse în spaţiul special amenajat la intrarea în C.D.I. La C.D.I. vin, în primul rând, cei care vor să facă o lucrare sau o cercetare şi care au nevoie de anumite documente (dicţionare, enciclopedii, materiale audio-vizuale, lucrări documentare etc.). În al doilea rând, vin cei care vor să se destindă citind (lucrări de ficţiune, articole de jurnal etc.), ascultând muzică, vizionând un film documentar ş.a.m.d.


CDI ESTE, DE ASEMENEA,
spaţiul organizării unor
expoziţii,
concursuri,
întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale !


Pentru utilizarea în bune condiţii a resurselor C.D.I.-ului este recomandabilă parcurgerea unei şedinţe de iniţiere în cercetarea documentară.
Planificarea acestor activităţi se realizează în colaborare cu echipele pedagogice, în limita spaţiului şi a orarului C.D.I.


FĂRĂ APROBAREA DOCUMENTARISTULUI,
în spaţiile C.D.I. -ului
NU SE VOR UTILIZA
Memory Stick-uri, CD-uri, sau DVD-uri personale !

C.D.I. NU ESTE NICI AREALUL
„DISCUŢIILOR APRINSE"
şi nici
„SALĂ DE MESE" !Orice deteriorare a materialelor puse la dispoziţia utilizatorilor atrage după sine aplicarea de sancţiuni.
Elevii nu sunt autorizaţi să oprească sau să pună în funcţiune aparatele existente în C.D.I. (LCD, video, casetofon, computere etc.).

După consultarea unui document, acesta trebuie pus înapoi la locul său.
Dacă utilizatorii serviciilor C.D.I. întâmpină dificultăţi la reordonarea documentelor consultate, se va solicita ajutorul documentaristului.
Nu trebuie uitat că un document plasat greşit este un document aproape pierdut!

La terminarea activităţilor, mesele de lucru trebuie să rămână curate iar scaunele să fie aşezate la locul lor.
3. UTILIZAREA COMPUTERULUI ŞI A INTERNETULUI ÎN C.D.I. SE REALIZEAZĂ CU RESPECTAREA OBLIGATORIE A URMĂTOARELOR REGULI:

3.1. Accesul la computerul pe care este instalată baza de date a C.D.I.-ului este permis doar sub supravegherea responsabilului C.D.I.

3.2. Consultarea Internetului se face sub responsabilitatea unui cadru didactic.

3.3. Se interzice modificarea configuraţiei sistemului, fişierelor etc.

3.4. Nu se deschid, modifică sau şterg fişierele altcuiva.

3.5. Pentru a se evita viruşii informatici nu se utilizează Memory Stick-uri, CD-uri şi DVD-uri aduse din exteriorul C.D.I.-ului.

3.6. Nu sunt permise jocurile pe calculator.

3.7. Nu se încarcă ecranul computerelor şi nici nu se editează documente cu caracter rasist, extremist sau pornografic.

3.8. Nu se foloseşte imprimanta fără acordul documentaristului.

3.9. În cazul unor probleme tehnice, se avertizează fără întârziere responsabilul C.D.I.

4. CONSULTAREA ŞI ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR
Accesul la resursele C.D.I. este supus acceptării şi, deci, semnării unui angajament scris al utilizatorului. Înscrierea cititorilor şi gestionarea împrumuturilor se realizează în sistem automatizat. Toate operaţiunile se efectuează de către documentaristul CDI. Documentele necesare la înscriere sunt următoarele: carte/buletin de identitate, carnet de elev/student, legitimaţie de serviciu.
Se pot împrumuta la domiciliu maxim 3 (trei) documente.


SUNT EXCLUSE DE LA ÎMPRUMUT
următoarele categorii de documente:
lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase etc.),
diapozitive, hărţi, CD-uri, DVD-uri, dosare documente !


Durata împrumutului pentru lucrările de ficţiune este de 14 zile, existând posibilitatea prelungirii cu încă a 7 zile a perioadei de împrumut. Lucrările documentare, lucrările existente într-un singur exemplar şi publicaţiile periodice se împrumută pentru o perioadă de maxim 7 zile.
5. ÎNTÂRZIERI, DETERIORĂRI
Pentru publicaţiile nerestituite de către elevi la data prevăzută se vor emite ÎNŞTIINŢĂRI DE RESTITUIRE, transmise elevilor şi părinţilor prin intermediul profesorilor diriginţi sau prin mandat poştal.
Celorlalte categorii de cititori, aceste înştiinţări le vor fi transmise la domiciliu.

După două înştiinţări de restituire, publicaţia este considerată pierdută şi contravaloarea ei se impută utilizatorului.

Pentru acest lucru, se vor urmări procedurile legale conform „Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecilor Şcolare" şi „Legii Bibliotecii" nr. 422 din 18.VI.2002, apărută în Monitorul Oficial al României. În funcţie de evaluare, conform normelor acestor legi,
recuperarea cărţilor pierdute

se face împreună cu Directorul liceului şi Departamentul contabilitate astfel:


- imputaţie de 1 până la 5 ori preţul actual al unei cărţi în genul celei pierdute, plus amenda pentru neglijenţă- imputaţie preţul actual al unei cărţi în genul celei pierdute în euro, plus amenda pentru neglijenţă- înlocuirea cărţii pierdute cu o carte care să fie, însă, la fel cu cea pierdută: acelaşi autor, acelaşi titlu, aceeaşi valoare, aceeaşi ediţie


În cazul deteriorării unei publicaţii, utilizatorul va plăti o amendă stabilită în funcţie de gravitatea daunei şi importanţa acestei publicaţii.
Conform prevederilor aceleeaşi legi, Cap. VII, art. 67, alin. 4 specifică: fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor.

După recuperarea valorii cărţilor pierdute, nerestituite sau deteriorate acestea se scot din gestiunea C.D.I.-ului.

Publicaţiile care nu pot fi recuperate de la cititori din motive obiective (deces, calamităţi, incendii, plecări definitive fără fişe de lichidare etc.) pot fi scăzute din registrele de evidenţă ale bibliotecii pe baza procesului verbal de scădere, aprobat de conducerea şcolii şi de contabilul şef. Eliminarea documentelor din colecţiile C.D.I.-ului se aplică bunurilor culturale comune, uzate fizic şi moral, după o perioadă de minim 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii C.D.I. conform prevederilor aceleaşi legi a bibliotecii, secţiunea F, art. 40, alineatul 2.
C.D.I. -ul Liceului Teoretic Brezoi are în responsabilitate colecţii cu acces liber la raft şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiind, conform acestei legi, de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi evitate, sau, în alte asemenea cauze, în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului (cap. IV, art. 51, alineatul 1).


ÎN SPAŢIILE C.D.I.-ului
ESTE INTERZIS ACCESUL
UTILIZATORULUI CĂRUIA I S-AU IMPUTAT
PUBLICAŢII SAU I S-AU PERCEPUT AMENZI.
ACEST LUCRU SE VA ÎNTÂMPLA PE O
PERIOADĂ LIMITATĂ SAU NELIMITATĂ !
DOCUMENTARIST
Prof. CĂTĂLINA JIANU
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one